How to reach us

1-3 Belgrove Street, London WC1H 8AB, United Kingdom
 
From Heathrow Airport - Take the Piccadilly Line on the Underground direct to Kings Cross Station. Approximately 45 minutes.
From Gatwick and Luton Airports - Take the Thameslink train direct to Kings Cross Thameslink Station. Journey time is approximately 45 minutes.
From Stansted Airport - Take the train to Liverpool Street Station then take the underground to Kings Cross.
We are located within 1 minute walking distance from Kings Cross Underground Station and within 2 minutes walking distance from Kings Cross Thameslink Station.

Liên Hệ

Địa chỉ

1-3 Belgrove Steet
London
WC1H 8AB

Điện Thoại

+44 (0) 20 7837 9973

Email

belgrovehotel@gmail.com

Gọi Chúng Tôi

+44 (0) 20 7837 9973

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách