Accommodation

The Belgrove Hotel St Pancras/Kings Cross has 51 rooms.
 
We also provide some basic rooms with shower facilities outside the room for those on a budget.
All en suite rooms have:
  • Wash basin
  • Shower and toilet.
  • Tea/coffee making facilities
  • Free WiFi

Phòng Đơn

Wifi Miễn Phí, Dụng cụ pha trà/cà phê, TV

từ £*
Chi tiết

Phòng Đơn chia sẽ nhà tắm

Wifi Miễn Phí, Dụng cụ pha trà/cà phê, TV

từ £*
Chi tiết

Phòng Đôi

Wifi Miễn Phí, Dụng cụ pha trà/cà phê, TV

từ £*
Chi tiết

Phòng Đôi chia sẽ nhà tắm

Wifi Miễn Phí, Dụng cụ pha trà/cà phê, TV

từ £*
Chi tiết

Phòng Hai đơn

Wifi Miễn Phí, Dụng cụ pha trà/cà phê, TV

từ £*
Chi tiết

Phòng Hai đôi chia sẽ nhà tắm

Wifi Miễn Phí, Dụng cụ pha trà/cà phê, TV

từ £*
Chi tiết

Phòng Triple

Wifi Miễn Phí, Dụng cụ pha trà/cà phê, TV

từ £*
Chi tiết

Phòng Ba chia sẽ nhà tắm

Wifi Miễn Phí, Dụng cụ pha trà/cà phê, TV

từ £*
Chi tiết

Phòng Bốn

Wifi Miễn Phí, Dụng cụ pha trà/cà phê, TV

từ £*
Chi tiết
* Giá rẻ nhất cho một đêm trong 30 ngày tới, không được đảm bảo sẽ còn phòng nếu không đặt ngay.

Liên Hệ

Địa chỉ

1-3 Belgrove Steet
London
WC1H 8AB

Điện Thoại

+44 (0) 20 7837 9973

Email

belgrovehotel@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+44 (0) 20 7837 9973

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách